Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria
LICZNIK ODWIEDZIN
   jesteś już naszym
 0386128 
   gościem
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Gospodarka odpadami

 

Jak segregować odpady – czyli co i gdzie wrzucać?

 

MIESZKAŃCY GMINY BIELSK PODLASKI

- logo_gmina_duze.png

Od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. System ten nakłada zarówno na gminę jak i na właścicieli nieruchomości szereg obowiązków.

Obowiązki gminy:

1.      Zorganizowanie zagospodarowania odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości.

2.      Ustalenie zasad selektywnej zbiórki odpadów.

3.      Wyłonienie w trybie przetargu firmy, która będzie odbierać i zagospodarowywać odpady.

4.      Zbieranie opłat od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.      Tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

 1. Złożenie do Urzędu Gminy Bielsk Podlaski deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia powstania obowiązku jej złożenia lub zaistnienia zmiany danych dotyczących wysokości opłaty. Wzór deklaracji do wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej Gminy Bielsk Podlaski: www.bielskpodlaski.pl zakładka Aktualności lub Gospodarka odpadami oraz w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski.
 2. Uiszczanie raz na kwartał opłaty w zadeklarowanej wysokości w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września15 listopada. Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Bielsk Podlaski: 70 8063 0001 0010 0706 2138 0001, gotówką w kasie Urzędu Gminy Bielsk Podlaski lub u inkasenta (sołtysa). Jako tytuł wpłaty należy podawać: odpady, miesiące za które wnoszona jest opłata np. „I, II, III" oraz rok, nazwa miejscowości i nr posesji z której są odbierane odpady. Opłaty należy wnosić bez wezwania.
 3. Zbieranie odpadów i pozbywanie się z nieruchomości w sposób określony w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski".
 4. Utrzymywanie pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

Sposób gromadzenia i częstotliwość odbioru odpadów:

 1. Odpady zmieszane w pojemnikach 120 l - częstotliwość odbioru przez firmę w zabudowie jednorodzinnej (również w zagrodowej) 1 raz w miesiącu.
 2. Odpady segregowane tj. tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, szkło białe i  kolorowe oraz papier do jednego odpowiednio oznakowanego pojemnika o  pojemności 120 l, pozostałe odpady (poza odpadami niebezpiecznymi i elektronicznymi) do drugiego pojemnika o pojemności 120 l - częstotliwość odbioru przez firmę w zabudowie jednorodzinnej (również w zagrodowej) 1 raz w miesiącu.
 3. Odpady biodegradowalne tzw. „zielone" np. obierki, trawa, liście itp. do bezbarwnego worka o pojemności 120 l lub kompostowanie na nieruchomości w kompostowniku lub na pryzmie kompostowej. Częstotliwość odbioru zgromadzonych na nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej (również w zagrodowej) w workach odpadów biodegradowalnych przez firmę co najmniej cztery razy w roku. Wytworzony kompost należy wykorzystywać do własnych celów.
 4. Popiół, żużel z pieców lub piasek z zamiatania należy wykorzystywać do własnych celów lub gromadzić w czarnym worku bądź specjalnym metalowym pojemniku. Częstotliwość odbioru przez firmę co najmniej 1 raz w miesiącu w sezonie grzewczym i 1 raz poza sezonem grzewczym. Maksymalnie na jedną nieruchomość 2 worki w miesiącu w sezonie grzewczym oraz 1 worek poza sezonem grzewczym (w całym okresie letnim).
 5. Odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań takie jak np. meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD i RTV będą odbierane przez firmę co najmniej raz w roku. W ustalonym terminie należy tego typu odpady wystawić przed swoją nieruchomość.
 6. Odpady typu przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, akumulatorki będą odbierane w utworzonych specjalnych punktach lub odbierane przez firmę w uzgodnionych terminach.
 7. Odpady budowlane, po remontach sprzętu rolniczego, zużyte oleje maszynowe i inne niekomunalne powstające w  wyniku działalności rolniczej lub innej nie związanej z zamieszkiwaniem będą odbierane na zasadach indywidualnych umów pomiędzy właścicielem i  firmą.
 8. Pojemniki i ewentualnie worki do gromadzenia odpadów dostarczy firma, która będzie odbierać odpady.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie wymaganym lub zawarcia w deklaracji nieprawdziwych danych, opłata w maksymalnej wysokości (tj. tak jak za odbiór odpadów niesegregowanych) zostanie naliczona decyzją.

W przypadku nieuiszczania opłat w wymaganych terminach będą one egzekwowane w trybie administracyjnym tak jak należności podatkowe.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub zamieszkałych o charakterze mieszanym tj. takich, na których prowadzona jest np. działalność gospodarcza mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w odpowiednią ilość pojemników i gromadzić w nich odpady w sposób zgodny z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski". Odbiór odpadów z tych nieruchomości odbywać się będzie na podstawie umów zawartych pomiędzy właścicielem i firmą odbierającą odpady (tak jak to miało miejsce dotychczas).

Gospodarka odpadami na terenie Gminy Bielsk Podlaski odbywać się będzie na podstawie następujących uchwał, dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski: www.bielskpodlaski.pl zakładka Gospodarka odpadami oraz do wglądu w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski:

 


Uchwały Rady Gminy Bielsk Podlaski w sprawie gospodarki odpadami:

 1. Uchwała Rady Nr XVI/96/2016 z dnia 2016-06-29 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski
 2. Uchwała Rady Nr XVI/99/2016 z dnia 2016-06-29 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. Uchwała Rady Nr XVI/98/2016 z dnia 2016-06-29 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty
 4. Uchwała Rady Nr Nr XVI/100/2016 z dnia 2016-06-29 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Uchwała Rady Nr XVI/97/2016 z dnia 2016-06-29 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. Uchwała Rady Nr XVI/101/2016 z dnia 2016-06-29 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Referatem Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Bielsk Podlaski
tel.: 85 730 45 12 lub e-mail: gmina@bielskpodlaski.pl- logo_gmina_duze.jpg

Wójt Gminy Bielsk Podlaski publikuje wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250). Poniżej umieszone są dwa rodzaje deklaracji dla osób, które jej nie otrzymały w swojej miejscowości.

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie nieedytowalnym - plik Adobe Reader pdf do wypełnienia w sposób pisemny, którą należy wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i wysłać pocztą lub złożyć do Urzędu Gminy Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie szablonu pliku Microsoft® Word, którą można wypełnić elektronicznie a następnie:
 • podpisać bezpiecznym podpisem kwalifikowanym i przesłać elektronicznie na adres e-mail: gmina@bielskpodlaski.pl, lub:
 • wydrukować, podpisać własnoręcznym podpisem i wysłać pocztą lub złożyć do Urzędu Gminy Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski

LINKI

 

Harmonogram odbioru odpadów

 

 

Jak segregować odpady – czyli co i gdzie wrzucać?

 

Akty prawne dotyczące gospodarki odpadami

 

Wzór deklaracji

- logo_pdf.png

 

 

Wzór deklaracji
(wersja edytowalna)

- logo_word.jpg

 Film promocyjny
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa gminy
Cyfrowy Urząd
500+
Za życiem
Program Wspierania Rodziny
Rodziny Wspierające
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Leki 75+
Aktywny i Bezpieczny Senior
Twój dzielnicowy
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Narodowa Loteria Paragonowa
KAS
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Pogoda
ROZKŁADY JAZDY
Biuletyn Informacji Publicznej Związku Gminy Regionu Puszczy Białowieskiej
Wrota Podlasia
Kapitał ludzki
Podlaski Urząd Wojewódzki
Mikroporady
CEIDG
Witryna Wiejska
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Starostwo
Policja
Straż
Monitorpolski
Czystsze Powietrze

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Bielsk Podlaski, Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
tel.: 85 730-68-51, fax: 85 730-20-15, email: gmina@bielskpodlaski.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x