Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria
LICZNIK ODWIEDZIN
   jesteś już naszym
 0386128 
   gościem
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Atrakcje turystyczne

 

SZLAKIEM PRAWOSŁAWNYCH SWIĄTYŃ

Szlak promuje kulturę prawosławia na Północnym Podlasiu - zabytkowe, w znacznej części drewniane cerkwie i inne obiekty kultu. W swym przebiegu prezentuje m.in. miejscowość rodzinną Św. Gabriela - Zwierki, różnorodne w stylu i wieku świątynie Bielska Podlaskiego oraz znany w całym kraju a także za granicą sobór Świętej Trójcy w Hajnówce.

 

- ploski_most.jpg

 • Rzeka Narew

Po przejściu mostu na rz. Narwi wchodzimy na teren Zajazdu "Zagłoba" zbudowanego w 1973 r (budynek murowany, wzorowany na dawnych karczmach).

Szeroką drogą żwirową, początkowo biegnącą przez las sosnowy podążamy w kierunku płd. wsch. Po przejściu ok. 2,5 km wchodzimy do wsi.

 • Ploski

- ploski_ulica.jpg

Duża wieś istniejąca już w 1536 r. Nazwa od plosa - zatoki, kolana rzeki. Wiele drewnianych domów z przeł. XIX i XX w. Cerkiew parafialna pw. Przemienienia Pańskiego z pocz. XIX w, drewniana, przebudowywana w 1865, 1890, 1944. Wyposażenie  zabytkowe na cmentarzu przycerkiewnym liczne nagrobki  kam./żel. z II poł. XIX w. Na lewo od bramy w murze cerkiewnym  drewniana kapliczka słupowa z 1863 r. (Latarnia zmarłych). 
- ploski_cerkiew.jpg
 

Warto obejrzeć również cmentarz prawosł. z II poł. XIX w /ok. 500 m od wsi/ z murowaną, współczesną - z 1955 r kaplicą p.w. św. Łukasza. Po wejściu do wsi skręcamy w lewo i po ok. 500 m na przeciwko cerkwi wybieramy drogę w prawo - kier. płd. Po prawej mijamy cmentarz z widoczną kaplicą. Drogą gruntową wśród łąk po przejściu ok. 3 km osiągamy skraj kolejnej wsi.

 • Knorozy

Wieś ulicówka średniej wielkości. Warto obejrzeć ciekawy architektonicznie spichlerz zbożowy zbudowany w latach 60-tych XX w /dach czterospadowy, łamany/, kilka krzyży drewnianych z pocz XX w. Za wsią w kierunku południowym, cmentarz prawosł. z przełomu XIX i XX w.

- knorozy_spichlerz.jpg

 

Do wsi wchodzimy nowopowstałą drogą alfaltową. Skręcamy w prawo, w biegnącą przez wieś ulicę. Poruszamy się w kierunku zachodnim.

- 17504265_(custom).jpg

Po przejściu 2 km po lewej ręce mijamy zabudowania wsi Rzepniewo.

- rzepniewo_droga.jpg

Wychodzimy na szosę Białystok - Lublin. Kierujemy się w lewo i przez most na rz. Orlance wchodzimy do Chraboł.

 • Chraboły

Wieś zał. ok. 1536 r. W odległości ok. 2 km od wsi w uroczysku Głowkowo wg tradycji objawiła się ikona Matki Bożej. Stąd kaplica nad źródłem - współczesna, z 1986 r na miejscu spalonej z 1939 r.

Na skraju wsi, na skrzyżowaniu wielu dróg, wybieramy drogę w lewo /kierunek Strabla/. Po przejściu ok. 800m szosą asfaltową skręcamy w lewo. Podążamy w kierunku połudnowo zachodnim.
- chraboly_kaplica.jpg
Mijamy po prawej cmentarz prawosławny z nowo wzniesioną cerkiewką. 
 • Rajsk

Wieś założona w 1523r, nazwa prawdopodobnie od "raja", stojącej, zgniłej wody. W 1942 r wieś została spacyfikowana przez hitlerowców - 149 mieszkańców rozstrzelano, budynki spalono (cerkiew zburzono), teren zaorano.

- rajsk_cerkiew2.jpg

Cerkiew parafialna p.w. św. Piotra i Pawła, drewniana, usytuowana na wzgórzu w centrum wsi pochodzi z 1969 r - przywieziono ją tu spod Tomaszowa Lubelskiego. Wyposażenie współczesne.

- rajsk_dzwony.jpg

Warto zobaczyć także cmentarz - mauzoleum rozstrzelanych w 1942 roku mieszkańców.

- rajsk_mp.jpg

Po wejściu do wsi skręcamy w lewo, przechodząc obok cerkwi udajemy się w kierunku  południowym. Przy ostatnich zabudowaniach, na skrzyżowaniu dróg obieramy kierunek na wschód. Podążamy szeroką drogą żwirową wśród pól.

- hacki_grodzisko.jpg

Po przejściu ok. 2 km, mijając po prawej widoczne wyraźnie grodzisko, wchodzimy do wsi.

 

 • Haćki

- początkami swymi sięgają roku 1536. W pobliżu wsi dobrze zachowane wczesnośredniowieczne (V-XII w) grodzisko - teren badań archeologicznych, zwany przez miejscową ludność "Zamkiem". We wsi dwa prawosławne kamienno - żelazne krzyże z końca XIX w. Przez wieś prowadzi droga asfaltowa. Dochodzimy do szosy Białystok - Lublin.

- hacki_kemowe.jpg

Skręcamy w lewo a po ok. 100 m w prawo. Podążamy w kier. południowo-wschodnim szeroką drogą asfaltową. Po przejściu 2 km osiągamy skraj wsi.

 • Hryniewicze Małe

Wieś nad rzeką Orlanką, w centrum wsi murowana kaplica katolicka Najświętszej Marii Panny wybudowana w 1944 r. jako wotum za ocalenie w czasie wojny.

- hryniewicze_m_kaplica.jpg 

Przy pierwszych zabudowaniach na skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo i idziemy w kierunku południowym szeroką żwirówką. Dochodzimy do kolejnej wsi.

 • Hryniewicze Duże

- za wsią, oko 500 m w kierunku południowym wśród drzew znajduje się kaplica prawosławna p.w. św. proroka Eliasza.

- hryniewicze_d_kaplica.jpg

Jest to budowla współczesna. Na skraju wsi przy drodze do Bielska Podlaskiego - dawny cmentarz wojskowy (niemiecki) z I wojny światowej. Na skrzyżowaniu dróg wiejskich - kamienno-żelazny krzyż wotywny z początku XX w.

- dsc04049_zmien_nazwe.jpg

Z Hryniewicz wychodzimy szeroką drogą asfaltową, biegnącą wśród szpaleru drzew. Idziemy w kierunku południowym. Po przejściu ok. 3,5 km dochodzimy do drogi Bielsk Podlaski - Narew. Skręcamy w prawo i po ok. 300 m mijamy po prawej ręce nowo budowaną, okazałą, murowaną cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP na obrzeżach Bielska Podlaskiego. Stąd do centrum miasta jest oko 2 km.

 • Bielsk Podlaski

- miasto położone nad rz. Białą, gród ruski w XI w. Pierwsze wzmianki historyczne z 1252r, prawa miejskie w 1430r, powtórzone w 1495r. Dawna stolica Ziemi Bielskiej. Zamek królewski usytuowany na miejscu dawnego grodu w widłach rzek Białej i Lubki spłonął w 1564r. Rozwój miasta w XV w, zniszczenia znaczne w okresie potopu szwedzkiego. Ponowny wzrost znaczenia Bielska od II połowa. XIX w po przeprowadzeniu przez miasto linii kolejowej. Obecnie miasto powiatowe, lokalny ośrodek administracyjny. W Bielsku Podlaskim istnieje jedyne w Polsce Policealne Studium Ikonograficzne kształcące adeptów sztuki pisania ikon. W mieście istnieje kilka zabytkowych świątyń prawosławnych:

- bielsk_podlaski

 1. Cerkiew p. w. Narodzenia Bogarodzicy (Preczystieńska), drewniana, najstarsza cerkiew bielska, przeniesiona na obecne miejsce z zamku; powstała w XVI w i mimo kilkakrotnych gruntownych remontów zachowała pierwotny wygląd architektoniczny.
 2. Cerkiew p. w. św. Michała (Michajłowska), drewniana, z 1789 r - wieża dzwonnica z 1912 -1913 r.
 3. Cerkiew soborna p.w.  Zmartwychwstania Pańskiego (Woskriesieńska) także drewniana ale ściany licowane cegłą, z 1833 - 38 r, przebudowana częściowo w latach 1912 - 1914. Ponadto w mieście znajdują się: cerkiew cmentarna p.w. Świętej Trójcy, drewniana z XVIII w; Współczesna drewniana kaplica św. Mikołaja oraz dwie nowo budowane świątynie murowane:  p. w. Zaśnięcia NMP i p. w. Atanazego Brzeskiego.

Inne obiekty godne obejrzenia to: grodzisko z XI w /tzw. Góra Zamkowa; późnobarokowy ratusz z 1779 r /Oddział Muzeum Okręgowego/; zespół pokarmelicki-. klasztor i kościół p.w. Matki Bożej z Góry Karmel/ z 1641 - 43 r; barokowy kościół farny p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja z lat 1780 - 83; kaplica kat. cmentarna p.w. ŚW. Wincentego a Paulo z 1859 - 60; cmentarz wojskowy z ciekawą Drogą Męczeństwa Narodu Polskiego.

Do miasta wchodzimy ul. Mickiewicza. W centrum, obok budynku władz miasta, gminy i powiatu skręcamy w prawo w ul. Kopernika /na wprost widać cerkiew Michajłowską/. Przecinamy ul. Jagiellońską /po lewej cerkiew Preczystieńska/ mijając budynek Państwowej Straży Pożarnej i ulicą Batorego przechodzimy przez most na rz. Białej. Następnie w prawo w ul. Traugutta /obok cerkiew Woskriesieńska/. Na skrzyżowaniu z ul. Białowieską skręcamy w lewo i udajemy się chodnikiem w kierunku płd.wsch poza miasto. Przy ostatnim bloku mieszkalnym na skrzyżowaniu dróg asfaltowych wybieramy kierunek na miejscowość Orla /w prawo/. Szosą asfaltową podążamy ok. 3,5 km na południowy wschód.

 • Parcewo
- dość duża wieś na trasie z Bielska Podl. do Orli. Tradycje plecionkarskie. W centrum wsi, na wzgórzu przy drodze do miejscowości Spiczki znajduje się cmentarz prawosławny założony w II poł. XIX w.
Parcewo, gmina Bielsk Podlaski
 
Kaplica cmentarna p.w. Dymitra Sołuńskiego pochodzi z przełomu XVIII i XIX w /w 1897 r dobudowano kruchtę/. Ciekawy jest także drewniany, na kamiennym fundamencie budynek szkolny z lat 70 - tych XIX w.

 

 

Paweł Demianiuk
Film promocyjny
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa gminy
Cyfrowy Urząd
500+
Za życiem
Program Wspierania Rodziny
Rodziny Wspierające
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Leki 75+
Aktywny i Bezpieczny Senior
Twój dzielnicowy
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Narodowa Loteria Paragonowa
KAS
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Pogoda
ROZKŁADY JAZDY
Biuletyn Informacji Publicznej Związku Gminy Regionu Puszczy Białowieskiej
Wrota Podlasia
Kapitał ludzki
Podlaski Urząd Wojewódzki
Mikroporady
CEIDG
Witryna Wiejska
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Starostwo
Policja
Straż
Monitorpolski
Czystsze Powietrze

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Bielsk Podlaski, Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
tel.: 85 730-68-51, fax: 85 730-20-15, email: gmina@bielskpodlaski.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x