Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Biuletyn Informacji Publicznej
Galeria
LICZNIK ODWIEDZIN
   jesteś już naszym
 0386129 
   gościem
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Historia miejscowości

 
Stołowacz
2017-03-27

Stołowacz

Jest to nazwa topograficzna, pochodząca od przymiotnika "stołowy", "stołowaty", czyli "płaski", "równy". Końcówka "-aty" jest charakterystyczna dla języka ruskiego.
Sobótka
2017-02-20

Sobótka

Według językoznawców nazwa miejscowości wywodzi od soboty, to właśnie w tym dniu być może odbywały się tutaj targi. Sobótkę założono w XVII wieku w ramach dóbr starostwa bielskiego.
Skrzypki Małe
2017-02-05

Skrzypki Małe

W czasie przeglądu pospolitego ruszenia z 1528 roku w ziemi bielskiej wymienia się też Seło Skripkowo Zemiane. Wieś ta zapewne powstała już w XV wieku. Zamieszkali tu drobni rycerze z Mazowsza. Wywodzi się stąd ród rycerski Skrzypkowskich herbu Sławęcin.
Skrzypki Duże
2017-02-05

Skrzypki Duże

W czasie przeglądu pospolitego ruszenia z 1528 roku w ziemi bielskiej wymienia się też Seło Skripkowo Zemiane. Wieś ta zapewne powstała już w XV wieku. Zamieszkali tu drobni rycerze z Mazowsza. Wywodzi się stąd ród rycerski Skrzypkowskich herbu Sławęcin.
Sierakowizna
2017-01-04

Sierakowizna

Miejscowość Sierakowizna powstała w drugiej połowie XVII wieku. Pierwotnie jej obszar stanowił część dóbr Łubin. W tej części dziedziczył szlachcic o nazwisku Sierakowski i od jego nazwiska powstała osada zwana Sierakowizną
Saki
2016-12-16

Saki

"Saki" to nazwa rodowa. Wieś stanowiła wcześniej osadę rodu bojarów putnych Sakowskich.
Rzepniewo
2016-12-06

Rzepniewo

Wioska Rzepniewo w źródłach pojawia się dopiero w 1569 roku, gdy szlachta bielska składała przysięgę na wierność królowi polskiemu. Kolejna wzmianka pochodzi z 1591 roku. Ówczesny spis podatkowy przekazuje dane o wiosce Rzepniewo i 5 włókach szlacheckich w tej wsi. Włóki "szlacheckie" oznaczały, że miejscowa szlachta sama uprawiała swoje działy ziemi.
Rajsk
2016-11-15

Rajsk

Nazwa Rajsk ma pochodzenie topograficzne, pochodzi od słowa "raja" oznaczającego "błoto". Pierwsze dane o wsi pochodzą z 1523 roku, kiedy to jednemu z mieszczan bielskich nadano "ziemią rajską.
Rajki
2016-09-01

Rajki

Rajki należą do najmłodszych wsi w gminie Bielsk Podlaski. Powstały na przełomie XVIII i XIX wieku zapewne w ramach dóbr ziemskich Lewki.
Proniewicze
2016-08-12

Proniewicze

Jest to nazwa patronacka od nazwy osobowej Proń, Pronia, odpowiednika polskiego imienia Franciszek. W języku rosyjskim imię to ma formę "Apronian". Wieś istniała już w 1536 roku.
Podbiele
2016-07-12

Podbiele

Podbiele stanowiło w przeszłości własność prywatną, często nazywano tę miejscowość Podbielsk. Nazwa pochodzi od położenia nad rzeką Białą, pod bielami, czyli bagnami. Pierwsze zapisy na temat miejscowości pochodzą z 1567 roku.
Plutycze
2016-06-12

Plutycze

"Nazwa Plutycze jest patronacka od nazwy osobowej "pluta". W ruskiej gwarze Białostocczyzny oznacza ona człowieka, który lubi dużo mówić, pleść od rzeczy. Plutycze były częścią dóbr królewskich w ramach starostwa bielskiego
Ploski
2016-05-19

Ploski

Jest to nazwa topograficzna. W języku polskim, białoruskim, i staroruskim występuje słowo "plos", dial. "plosa". Ma ono różne znaczenia, może oznaczać "zatokę, kolano rzeki", "jezioro utworzone przez rozszerzenie się koryta rzeki, czyste i nie zarośnięte, z cichą wodą", "głębokie, nie porośnięte miejsce na jeziorze lub rzece" lub "podmokłą łąkę z wodą.
Pilipki
2016-04-19

Pilipki

W 1576 roku Pilipki należały do wójtostwa zubowskiego przy folwarku Użyki. Obejmowały 30 włók dobrej ziemi, z których chłopi płacili od włoki po 81 gr lit (razem 40 kop i 30 gr lit), po 6 gr lit młynowego (łącznie 3 kopy gr lit), oddawali po 2 beczki owsa (razem 10 kop gr lit) i po wozie siana (2 kopy 30 gr lit).
Piliki
2015-08-15

Piliki

Nazwa wywodzi się od nazwy osobowej Pilik, lub Pilip, Pilipko, odpowiednik imienia Filip. W 1576 roku Piliki były siedzibą wójtostwa przy folwarku Stołowacz. Jej mieszkańcy uprawiali 46 włók średniego gruntu, przy czym 2 włóki wójtowskie były zwolnione z czynszu.
Pietrzykowo Gołąbki
2015-08-14

Pietrzykowo Gołąbki

Według Herbarza hrabiego Uruskiego Pietrzykowscy pieczętują się herbem Godziemba. Pierwsze dane o tym rodzie pochodzą z początków XVI wieku. W 1554 roku regentem grodzkim tykocińskim był niejaki Piotr Pietrzykowski.
Pietrzykowo Wyszki
2015-07-31

Pietrzykowo Wyszki

Według Herbarza hrabiego Uruskiego Pietrzykowscy pieczętują się herbem Godziemba. Pierwsze dane o tym rodzie pochodzą z początków XVI wieku. W 1554 roku regentem grodzkim tykocińskim był niejaki Piotr Pietrzykowski. Następnie zapisano innych Pietrzykowskich.
Pasynki
2015-07-30

Pasynki

Pasynki stanowiły w przeszłości obszar dóbr królewskich w ramach starostwa bielskiego. W latach 1573-1575 1 i ¾ włóki było porzuconych. W 1575 roku ½ włóki przeniesiono z prawa ciągłego na osadne, a więc zamieniono jednemu z mieszkańców pańszczyznę na zwiększony czynsz
Parcewo
2014-10-16

Parcewo

Nazwa wsi jest dzierżawcza od osobowej Parcz. Dawniej używano nazwy Piotrowo jest także dzierżawczej od imienia Piotr. Parcewo stanowiło część dóbr miejskich.
Orzechowicze
2014-07-17

Orzechowicze

Orzechowicze stanowiły własność królewską w ramach starostwa bielskiego. Pierwotnie miejscowość zwała się Orechowicze. Jest wymieniana po raz pierwszy w lustracji dóbr królewskich z 1576 roku. Również lustracja z 1602 roku wspomina Orechowice. Nazwa pochodzi od dawnego imienia Orech.
Orlanka
2014-07-05

Orlanka

Orlanka w przeszłości stanowiła część wsi Kotły. Rozwinęła się z osady młyńskiej na rzece Orlej. W 1576 roku młyn ten zapłacił arendę w wysokości 20 kop gr lit.
Ogrodniki, Użyki
2014-06-28

Ogrodniki, Użyki

"W pobliżu wsi Ogrodniki istnieje niewielki przysiółek zwany Użykami. To właśnie Użyki założono wcześniej niż Ogrodniki. Użyki to nazwa rodowa od nazwy osobowej Użyk. W języku rosyjskim słowo "uż", a w gwarze białoruskiej i ukraińskiej słowo "huż", oznaczają węża.
Nałogi
2014-06-14

Nałogi

Jest to nazwa rodowa od nazwy osobowej Nałóg, Nałoga. Wieś powstała najprawdopodobniej po roku 1523, w którym jednemu z ziemian bielskich nadano ziemię nałożycką i rajską. W 1576 roku Nałogi należały już do wójtostwa plutyckiego przy folwarku Stołowacz.
Mokre
2014-06-07

Mokre

Mokre powstało w ramach dóbr boćkowskich należących do Sapiehów. Jest wymieniane w 1577 roku. Losy tej wsi są takie same jak pobliskich Knoryd. Knorydy wraz z Mokrem zostały wyłączone z dóbr boćkowskich (patrz Knorydy) i z czasem stały się częścią dóbr Knorydy Podleśne należącymi na przełomie XIX i XX wieku do rodziny Korsaków.
Miękisze
2014-04-14

Miękisze

Nazwa wsi pochodzi od ruskiej nazwy osobowej Miakisz. Pierwsze dane o wsi pochodzą z 1560 roku, ówcześnie notowano w źródłach młyn Philipa Miakszewica na rzece Łoknicy. Wokół młyna powstała niewielka osada należąca do rodu Łoknickich z Łoknicy.
Łubin Rudołty
2014-03-31

Łubin Rudołty

Według przekazów Łubin oraz Łubin Kościelny miały się kiedyś nazywać Rudułtowo. Nazwa ta ma pochodzenie niemieckie. W 1447 roku Rudułtowo zostało nadane na rzecz Jana Łuby herbu Lubicz.
Łubin Kościelny
2014-03-24

Łubin Kościelny

Pierwotnie Łubin miał nazywać się Rudołtowo. Zapewne była to wioska książąt litewskich. Jednak w 1447 roku została nadana na rzecz Jana Łuby herbu Lubicz, polskiego rycerza pochodzącego zapewne z Łubów pod Miastkowem w ziemi łomżyńskiej.
Łoknica
2014-03-17

Łoknica

Założono ją pomiędzy 1566 a 1569 roku w ramach leśnictwa bielskiego. Założył ją leśniczy Wielkiego Księstwa Litewskiego Hrehory Wojłowicz. Wcześniej rozciągał się tutaj las. W dziesięć lat później Łoknica liczyła już 24 włók uprawnej ziemi. W następnych latach w nieznanych bliżej okolicznościach Łoknica przeszła na własność prywatną.
Lewki
2014-03-17

Lewki

Lewki były własnością prywatną rycerską, jednak nie należały do Polaków lecz do Rusinów. Na rusińskie pochodzenie wskazuje też nazwa wzięta od imienia białoruskiego Lewko pochodzącego od cerkiewnego Lew, Leont, Leontil.
Krzywa
2014-03-10

Krzywa

Początkowo miejscowość nosiła nazwę Krzywiatycze. Oznaczała ona grupę ludzi mieszkających nad rzeka o nazwie Krzywa. Może tez to być nazwa patronacka od nazwy osobowej Krywiata. Krzywa stanowiła część dóbr rządowych.
Kożyno
2014-03-07

Kożyno

Jest to nazwa dzierżawcza od nazwy osobowej Koza lub Koża. Wieś rozwinęła się z osady młyńskiej Martynowicze (nazwa rodowa od nazwiska Martynowicz). W źródłach z lat 1661-1664 pojawiają się wzmianki "Martynowice alias Kozanki".
Kozły
2014-02-28

Kozły

Jest to nazwa rodowa od osobowej Kozioł, Kozieł. Miejscowość jest wzmiankowana pod rokiem 1723 i 1772. W przeszłości Kozły stanowiły własność prywatną. Powstały w ramach dóbr Lewki lub dóbr Podbiele. Trudno to dziś ustalić. W 1861 roku wioska została uwłaszczona.
Kotły
2014-02-27

Kotły

Przypuszczalnie jest to nazwa rodowa od nazwy osobowej Kocioł. Wioska ta ma poświadczone istnienie już w XV stuleciu. W 1492 roku Aleksander Jagiellończyk nadał wieś Kotły z młynem na rzecz parafii Narodzenia Najświętszej Panny Marii i Św. Mikołaja w Bielsku.
Knorydy
2014-02-26

Knorydy

Pierwsze dane na temat tej miejscowości pochodzą z początków XVI wieku, lecz jej początków należy zapewne szukać jeszcze w czasach XIV i XV wieku, gdy rządzili tu Litwini. Świadczy o tym nazwa pochodzenia litewskiego, która została później zeslawinizowana. Pochodzi od słowa litewskiego słowa "knoras", czyli skąpiec, chciwiec, ale też człowiek żmudny, dokładny.
Knorozy
2014-02-14

Knorozy

Wieś istniała już w roku 1573. W tym i następnym roku w dwóch gospodarstwach tu istniejących było 2/3 i ¼ włoki nieuprawianej ziemi. W 1575 roku już 2 ¾ włóki było porzuconych. Cała wieś została wówczas na mocy listu królewskiego zwolniona z czynszu i wszystkich innych powinności ze względu na zniszczenie zasianego zboża przez grad.
Jacewicze
2014-01-27

Jacewicze

Współczesne Jacewicze są niewielką miejscowością, wynika to z historii. Wieś rozwinęła się z dawnej osady młynarskiej. W 1576 roku młynarz Jacewiczy był dzierżawcą młyna na rzece Strabla. Zapłacił z niego kopę i 30 groszy litewskich czynszu.
Husaki
2014-01-23

Husaki

Nazwa wsi ma pochodzenie od nazwy osobowej Husak. Do połowy XVII wieku miejscowość nosiła nazwę Husakowo bądź Usakowo. Położone w pobliżu miejscowości cmentarzysko świadczy o tym, że treny te były zamieszkałe na długo przed założeniem tej wsi.
Hryniewicze Małe
2014-01-17

Hryniewicze Małe

Hryniewicze początkowo zamieszkałe były przez rusiński bojarski ród. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia rusińskiego Hryhoryj. Pierwsze dane o wsi pochodzą z 1528 roku. W czasie przeglądu rycerstwa ziemi bielskiej wymienia się kilkudziesięciu rycerzy z tej wsi.
Hryniewicze Duże
2014-01-10

Hryniewicze Duże

Hryniewicze początkowo zamieszkałe były przez rusiński bojarski ród. Nazwa miejscowości pochodzi od imienia rusińskiego Hryhoryj. Pierwsze dane o wsi pochodzą z 1528 roku. W czasie przeglądu rycerstwa ziemi bielskiej wymienia się kilkudziesięciu rycerzy z tej wsi.
Hołody
2013-10-30

Hołody

Nazwa pochodzi od dawnego imienia Hołod. Udokumentowane początki wsi sięgają XVI wieku. Hołody należały do starostwa bielskiego. Na przełomie 1573 i 1574 roku we wsi było 4 i pół włóki. W 1574 opustoszało 2 i pół włóki, rok później już 7 włók ziemi było porzuconych.
Haćki
2013-10-10

Haćki

Nazwa wywodzi się od nazwy rodowej Hacko. Na przykład w 1577 roku występuje w źródłach Haczko, zamieszkujący w Knyszynie. Sama wieś jest wzmiankowana jest po raz pierwszy pod rokiem 1536.
Grabowiec
2013-09-26

Grabowiec

Jest to nazwa topograficzna, pochodząca od lasu grabowego. Wieś jest wspominana w źródłach pod rokiem 1528. Grabowiec w przeszłości był częścią dóbr królewskich starostwa bielskiego.
Dubiażyn
2013-08-23

Dubiażyn

Nazwa Dubiażyn jest jedyna w Polsce. Pochodzi od nazwy osobowej Dubiaga, wywodzącej się od białoruskiego słowa dub - dąb. Dubiażyn założono w ramach dóbr boćkowskich najpewniej w pierwszej połowie XVII wieku. Dubiażyn w tym czasie był częścią majątku Sapiehów.
Deniski
2013-07-18

Deniski

Nazwa pochodzi od nazwy osobowej Denisko, Denisok. Osadnictwo na tym terenie sięga co najmniej okresu średniowiecza, o czym świadczy zachowane na terenie miejscowości cmentarzysko. Obecnie istniejąca wieś pojawia się w źródłach pod rokiem 1575.
Chraboły
2013-05-31

Chraboły

Wieś pojawia się w źródłach po raz pierwszy w roku 1536. W 1574 roku pożar strawił niektóre domy i stodoły wraz z dobytkiem. Nie wiadomo, ile gospodarstw padło jego ofiarą, podano jedynie, że poszkodowani chłopi uprawiali 6 włok ziemi i zostali w tym roku zwolnieni z całego czynszu.
Brześcianka
2013-04-23

Brześcianka

Na przełomie XV i XVI wieku wielką postacią w ziemi bielskiej był Piotr Łuba, sędzia ziemski bielski i poseł do króla Aleksandra w imieniu szlachty podlaskiej. Posiadał on rozległe dobra wokół rodowej siedziby Łubina. Początkowo również obszar Brześcianki należał do tych dóbr. W tym czasie rosły tu zapewne jeszcze lasy brzozowe, stąd późniejsza nazwa.
Bolesty
2013-04-23

Bolesty

Pierwsze dane o istnieniu tej miejscowości pochodzą z 1528 roku i ówczesnego popisu szlachty litewskiej. Według tych danych mieszkało tu 13 rodzin rycerskich (patrz aneks). Była to niezbyt zamożna szlachta. Na przegląd sił pospolitego ruszenia wystawiła 4 konnych jeźdźców.
Biała
2013-04-22

Biała

Nazwa pochodzi od nazwy rzeki Białej, nad którą leży ta osada. Wieś rozwinęła się z osady młynarskiej. Według lustracji z 1602 roku przy wsi Kotły na rzece Białej znajdował się młyn, a przy nim 58 morgów ziemi. W 1772 roku Biała była wsią osiadłą na 1 włóce gruntu kotłowskiego.
Bańki
2013-04-15

Bańki

Bańki pojawiają się w zapisach historycznych pod datą 1528. W tym właśnie roku w Wielkim Księstwie Litewskim przeprowadzono spis pospolitego ruszenia. Każda wioska rycerska musiała wystawić w zależności od wielkości pewną ilość uzbrojonych jeźdźców.
Augustowo
2013-03-26

Augustowo

Dzisiejsza wieś Augustowo wyróżnia się w gminie Bielsk swoją wielkością i regularną zabudową. Zawdzięcza to niezwykle gospodarnej królowej Bonie, żonie króla Zygmunta Starego.
 

Film promocyjny
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa gminy
Cyfrowy Urząd
500+
Za życiem
Program Wspierania Rodziny
Rodziny Wspierające
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Karta Dużej Rodziny
Leki 75+
Aktywny i Bezpieczny Senior
Twój dzielnicowy
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Narodowa Loteria Paragonowa
KAS
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Pogoda
ROZKŁADY JAZDY
Biuletyn Informacji Publicznej Związku Gminy Regionu Puszczy Białowieskiej
Wrota Podlasia
Kapitał ludzki
Podlaski Urząd Wojewódzki
Mikroporady
CEIDG
Witryna Wiejska
Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Starostwo
Policja
Straż
Monitorpolski
Czystsze Powietrze

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Urząd Gminy Bielsk Podlaski, Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
tel.: 85 730-68-51, fax: 85 730-20-15, email: gmina@bielskpodlaski.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x